پنل کاربری پیگیری درخواست سوالات پر تکرار

سوالات پر تکرار - بخش عمومی
تاکنون اطلاعات وارد سامانه نشده است لطفا منتظر اطلاعیه ها باشید
برای ترم جاری اطلاعات در سرور جدید بارگذاری شده است و رمز ورود به سامانه سمیاد کد ملی تعیین گردیده است و از رمز ترم گذشته که خودتان تغییر داده اید، استفاده ننمایید.
لطفا از لینک ذخیره شده در سیستمتان استفاده ننمایید و مجدد از طریق سایت سمیاد به آدرس samyad.tvu.ac.ir مراجعه نمایید
ابتدا به صورت دقیق در سامانه سمیاد بررسی نمایید و در صورت نبود درس، با استاد گرامی هماهنگ نمایید تا شما را به لیست دانشجویان درس مورد نظر اضافه نمایند.